Terapia dla par w Gdyni

Terapia dla par skierowana jest do osób będących w związku małżeńskim oraz do osób będących w bliskiej relacji intymnej, które potrzebują pomocy psychologicznej.

Psychoterapię oferuję parom, które chciałyby:

  • otrzymać rozumienie tego co wpływa na ich obecne trudności,
  • dostać wsparcie w sytuacji kryzysowej (separacja, zdrada),
  • uzyskać lepsze rozumienie siebie nawzajem.

Z pomocy psychoterapeutycznej mogą skorzystać również małżeństwa i pary, które:

  • czują, że oddalają się od siebie,
  • mają trudności w komunikacji,
  • zmagają się z częstymi kłótniami,
  • doświadczają konfliktów i napięć prowadzących do odczuwania niezadowolenia z tworzonego związku,
  • borykają się z trudnościami seksualnymi.

Prowadzona przeze mnie terapia par postrzega związek jako całość i praca skupia się na dynamice związku (jeśli zachodzi taka potrzeba, proponuję pracę indywidualną jednej lub obu stronom). Psychoterapię par poprzedzają 3 konsultacje. Celem konsultacji jest zdiagnozowanie natury problemu, z którym zgłasza się para i dobranie optymalnej formy pomocy. Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań jest ustalana w trakcie konsultacji i jest uzależniona od natury i złożoności zgłaszanego problemu oraz sformułowanych celów terapii.

Terapia pary jest formą pomocy psychologicznej skupiającej się na rozwiązywaniu trudności, które zaburzają funkcjonowanie związku. W procesie psychoterapii istotne znaczenie ma zaangażowanie i chęć współpracy obojga partnerów. Sesje terapeutyczne pary trwają 60 minut. Prowadzący pomaga parze uświadomić co wpływa na ich aktualne problemy, a to z kolei umożliwia znalezienie sposobu na ich rozwiązanie.

Cennik:

Terapia par
Konsultacja – 250 zł (60 minut)
Sesja – 200 zł (60 minut)

Oprócz psychoterapii par/małżeństw prowadzę również psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.